050 340 4488

Sisustuskonsultaatio

Joskus tarvetta on pienemmälle neuvonnalle. Tällöin suosittelemme sisustuskonsultointia, jossa etukäteen hieman jutellaan muutoksen tarpeesta ja me tulemme kotiisi materiaalien kanssa ja käymme kodin ongelmakohdat paikanpäällä läpi.

Konsultoinnin minimihinta on 4h X 89€ = 356€ (sis alv 24%).  Veloitettava aika lähtee siitä kun starttaamme toimistolta ja päättyy kun palaamme takaisin. Sisustuskonsultointiin ei sisälly maksutonta ensikäyntiä.

Remonttikonsultointi

​Oletko harkinnut pinta­remonttia kotiisi? Olet ehkä myymässä asuntoa, etkä oikein pysty hah­mot­tamaan mitkä asiat vaativat muutosta tai korjausta. On vaikea pysyä perässä siitä mitä mate­riaaleja, värejä tai teknisiä ratkaisuja on tänä päivänä olemassa. Tarjolla on paljon kaikkea mutta mikä on sellaista jota kannattaisi käyttää?

Remontti pitäisi saada tehtyä kohtuu­kustannuk­silla, päivi­tettyä niin että asun­nossa voi esi­merkik­si saman­aikai­sesti asua. Ehkäpä haluaisit itse tehdä jotain mutta et tiedä mistä aloittaa ja millä tuotteilla. ​Ei hätää, me autamme sinua remontin suunnit­telussa.

Tulemme kotiisi ja käymme läpi kaikki ne tilat jotka pitäisi saada kuntoon. Neuvom­me tuotteis­sa, ehdotam­me väri­maail­mat, sekä tarvitta­essa opas­tam­me luotet­tavat tekijät kuhunkin työ­vaihee­seen. Saat lopuksi raportin jossa kaikki nuo osa-alueet, ja pääset toteut­ta­maan kotisi remontin.

Kustannus remontti­konsul­toin­nille pää­kau­pun­ki­seu­dulla on 400€ (sis. alv 24%) ja se sisältää kaksi tuntia paikan päällä tapahtuvaa konsul­tointia ja sen jälkeen paper­ityöt päälle. Hyvällä suunni­telmalla ja osaavilla tekijöillä säästät aikaa ja rahaa.